Projekt "17 Grenzsteine / 17 Grænsesten"

Projekt "17Grænsesten"

 

  • Hvornår: kl. 14:00 -23:00
  • Hvor: Danmark, grænsesten 14 (Madeskovvej, Kruså) / slut: grænsesten 1, grænseovergang Skomagerhus (se kort). ekstra parkeringsplads: Kobbermølle Danske Skole, Wassersleben 32, 24955 Harrislee
  • Hvordan: outdoor, gående, stående
  • Bemærk: Arrangement finder sted på den danske side af grænsen. Deltagelse kræver i hh. til de aktuelle regler enten en negativ coronatest, en afsluttet vaccinering eller helbredelse efter corona. Såfremt minimumsafstanden på 1,5 m ikke kan overholdes, skal der bruges mundbind ved færdsel til fods. Arrangementerne foregår på tysk og dansk; deltagelse er gratis.
‘17 GRENZSTEINE/GRÆNSESTEN’ von Theater Seachange

'17 GRENZSTEINE/GRÆNSESTEN' af Teater Seachange

 

17 Grenzsteine/Grænsesten er en publikumsinddragende kunstbegivenhed, der finder sted på grænselinien mellem sten nr 1 ved Skomagerhus/Schusterkate og sten nr 17 ved Kruså fredag d. 6. og lørdag d. 7. august 2021.

 

17 Grenzsteine/Grænsesten består af en lysinstallation på grænselinien, to interaktive kunstinstallationer i Kollund Skov, og en publikumsvandring der også inkluderer live sang ved Madeskovvej og dans/performance ved Skomagerhus. De forskellige værker tematiserer dobbeltheden af grænsen som en linie, der opdeler, og grænsen som et energifelt for samspil, forbindelser, broer og møder.

 

Om de interaktive kunstinstallationer:

SPIND

På broen ved Madeskovvej, sten 14.

Broens gelændere dekoreres med farvede bånd/tråde i de fire dansk-tyske flagfarver rød, hvid, sort, gul. Publikum inviteres til at deltage i dekorationen, og man kan også skrive en hilsen til en ven eller familie på 'den anden side' af grænsen og hænge den på broen.

Som installationen skrider frem, flettes båndene tættere og tættere sammen til et spind af forbindelser og budskaber mellem mennesker på tværs af grænsen.

Materialer udleveres på stedet.

 

CIRKEL

Kollund Skov: På en lysning ved skovvejen midtvejs mellem Madeskovvej og Skomagerhus ved sten 7.

Omkring et bøgetræ centralt i lysningen ligger to store stencirkler flettet ind i hinanden. Stenene dekoreres i de fire dansk-tyske flagfarver rød, hvid, sort, gul, og publikum inviteres til at deltage i dekorationen. Der er også en samling af sten med påmalede tyske og danske ord, som publikum kan flytte rundt på og skabe sætninger og dansk-tysk poesi i skovbunden.

 

Samlet program for '17 Grenzsteine/Grænsesten'

Fredag  d. 6. august:

kl. 14-18: De interaktive værker 'SPIND' og 'CIRKEL' er åbne for publikums medskabende       bidrag. 'SPIND' ved sten nr. 14, 'CIRKEL' ved sten nr. 7.

kl. 21-23: Publikumsvandring fra Madeskovvej til Skomagerhus, gennem Kollund Skov.

      21-21:30: Korsang og fællessang ved Madeskovvej, sten nr. 16.

      21:30: Lysinstallationen på grænselinien tændes. Vandring gennem skoven fra        Madeskovvej til Skomagerhus, forbi de interaktive installationer.

      22:30-23: Dans/performance på broen ved Skomagerhus.

Lysinstallationen er tændt fra kl. 21:30 til ca. 24.

 

Lørdag d. 7. august

Kl.14-18: De interaktive værker 'SPIND' og 'CIRKEL' er åbne for publikums medskabende       bidrag. 'SPIND' ved sten nr. 14, 'CIRKEL' ved sten nr. 7.

Kl. 21:30-ca. 24: Lysinstallation på grænselinien.

 

'17 Grenzsteine/Grænsesten' er skabt af instruktør Barbara Simonsen og Teater Seachange, som også stod bag begivenheden 'Grænsesten' med dansk-tysk publikumsdeltagelse på hele grænselinien i foråret 2021.